Showing posts from June, 2012

शहाणपण देगा देवा

अस म्हणतात कि , शहाणपण हे आयुष्यातील वेगवेगळ्या अनुभवावरून येते. अनुभवातून बरे-वाईटातील फरक लक्…

Load More That is All