Showing posts from November, 2014

सावर रे मना.....

जगण्याचा आनंद घेण्यासाठी ज्याप्रमाणे निरोगी शरीर आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे मन ही निरोगी असणे अत्यं…

अधर्माचा धार्मिक देखावा

अनादिकाळापासून मानवसमुह धर्मभावनेशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीतीने जोडला गेलेला आहे. समाजम…

विद्यापीठीय बंदीशाळा

भारताला ज्या काही मोजक्या बाबींमुळे संपूर्ण जगात सन्मान मिळतो, त्यातील प्रामुख्याने उल्लेख करावा …

प्रेम नावाची समृध्द अडगळ

‘या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे’ या ओळीतून प्रेम या व्यापक संकल्पनेची, पवित्र भावनेची व …

प्रतिक्षा सुराज्याची...

प्रतीक्षा सुराज्याची... कुरतडून गेलेली अर्थव्यवस्था,शेतक-यांच्या आत्महत्या, कायदा व सु-व्यवस्…

ग्रामोदयाचा प्रारंभ

सध्याच्या व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी हेच विकासाचे प्रमुख सूत्रधार आहेत.म्हणजे लोकहिताचे एखादे कार्य क…

Load More That is All